Domov

ipak

Zavod IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij deluje že od leta 1998, in sicer na področjih razvoja in uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij, promocije znanosti, izumiteljstva in inovatorstva, izobraževanja in razvoja novih izobraževalnih metod, spodbujanja ustvarjalnosti, ustvarjalnih skupnosti in prostovoljstva, regionalnega razvoja, promocije družbenih inovacij, humanistike ter oblikovanja storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Razvija izobraževalno (izobraževanja, tečaji, delavnice), publicistično (izdaja knjig in drugih priložnostnih publikacij) in raziskovalno dejavnost (delovanje raziskovalne skupine).

Do sedaj je IPAK izvedel več pomembnih evropskih in nacionalnih projektov in sicer v okviru naslednjih programov: Eureka (Cograph, Etos, ISMDMP), LifeLong Learning Programme (e-know-net, Tale, MobiBlog, HiStory, Experts, Bridge, eSwimming), Central Europe (Custodes) ter druge.

Zavod IPAK imam pomembne stike z raziskovalci in organizacijami v tujini, ter domačimi podjetji in organizacijami. Partnerji inštituta prihajajo iz EU, Jugovzhodne Evrope, Ruske federacije in ZDA.

Zavod IPAK ima znanje in izkušnje s področja organiziranja in usklajevanja delovanja nevladnih organizacij, izkušnje z vodenjem podobnih projektov ter deluje kot stičišče nevladnih organizacij savinjske regije. Vizija IPAK inštituta je, da s svojim delovanjem pripomore k družbenemu in gospodarskemu razvoju na lokalni, regionalni in globalni ravni, in sicer z modro uporabo tehnologij, z razvojem ustvarjalnosti in s socialnimi inovacijami.